Zavřít SdíletJazyk cz
-


-


-


-Hledat podle ID nebo klíčových slov

Často kladené dotazy o pronájmu
Co by měla nájemní smlouva obsahovat?

Povinný obsah smluv by měl být ve všech případech stejný. Nejdůležitější jsou následující prvky:

  • Osobní údaje účastníků (jméno a příjmení, datum narození, rodné příjmení matky, adresa trvalé bydliště, stejně jako rodné číslo (číslo pasu), název, sídlo, statistické číslo a registrační údaje o firmě
  • Detaily, specifické vlastnosti bytu / domu (název obce, číslo katastrálního území apod.);
  • Státní příslušnost zúčastněných stran
  • Datum a místo plnění zakázky
  • Podpis všech zúčastněných (včetně svědků) na každé stránce kupní smlouvy, v případě dokumentů, které se skládají z několika stran

Na co dbát při dokumentaci?

Nájemní smlouva má jasně definiovat, co všecho patří k dané nemovitosti.

Právo na pronájem je možné získat pouze od majitele, od osoby registrované v katastru nemovitostí.

Vždy se ujistěte, že jste četli konečnou verzi smlouvy, aby nedošlo k pozdějším nedorozuměním a překlepům.

Jak dlouho trvá pronájem nemovitost?

To vše záleží na ceně, typu a specifikách nemovitosti.

Co všechno je obsaženo v provizi?

Kromě nalezení odpovídající nemovitosti/klienta jsou zde zahrnuty poplatky za vyhotovení a přípravu smluv (kompletní právní servis). Dále zajištění veškerých podkladů z katastru nemovitostí, pořízení nového výpisu z KN.