České právo je na straně pronajímatele

At Home Network, 2019. 08. 16.