PRAHA USILUJE O SPOJENÍ S MĚSTY A O VYTVOŘENÍ CELOEVROPSKÉ REGULACE AIRBNB

At Home Network, 2020. 03. 05.